اقامت اروپا پاسپورت چگونه می توانید پاسپورت دوم و شهروندی دوم داشته باشیم

چگونه می توانید پاسپورت دوم و شهروندی دوم داشته باشیم

چگونه می توانید پاسپورت دوم و شهروندی دوم داشته باشیم

How to get a Second Passport and Second Citizenship

اقامت اروپا

چگونه می توانید پاسپورت دوم و شهروندی دوم داشته باشیم

چگونه می توانید پاسپورت دوم و شهروندی دوم داشته باشیم

 

شهروندی دوگانه

اقامت اروپا  از طریق سرمایه گذاری” 

داشتن شهروندی دوگانه می تواند می تواند به راحتی به شما مکان سفر کردن بدهد تا بتوانید به راحتی به کشوری که میخواهید سفر کنید. هدف های سرمایه گذاری خود را گسترش دهید و حتی زندگی خود را نیز از این وضعیت تغییر دهید.

در یک دوره زمانی که دولت ها مقررات سخت و سنگین تری را برای شهروندان خود اعمال می کنند،پاسپورت دوم «بیمه شهروندی» است. داشتن پاسپورت دوم می تواند به طور چشمگیری دسترسی های شخصی و اقتصادی شما را افزایش دهد. داشتن شهروندی دوگانه – یا حتی چندین شهروندی – یک گام مهم در بین المللی کردن زندگی شما است،به طوری که هیچ دولتی به شما اعتبار ندهد.

 

برده نبودن به خاطر تولد

هیچ کس نباید مجبور شود به خاطر این که در یک کشور به دنیا آمده حتما در آن کشور زندگی کند. در طول تاریخ، دولتها شهروندی را به عنوان یک ابزار زادۀ اقتصادی استفاده کرده اند،پاسپورت دوم نه تنها می تواندقدرت انتخاب شما را افزایش دهد،بلکه می تواند به شما کمک کند زندگی راحت تر برای خود و فرزندان خود را از طریق گرفتن شهروندی در بهترین کشورها ممکن کنید. دلایل دیگر، برخی از آمریکایی ها در نظر دارند شهروندی دوم را  در آینده ای نزدیک باب کنند زیرا ایالات متحده تنها کشور در زمین است که مالیات بر درآمد جهانی را نه بر اساس محل اقامت، بلکه براساس شهروندی محاسبه می کند.

” اقامت اروپا و مهاجرت خود را به ما بسپارید “

آمریکایی ها و سرمایه گذاری های سودآور

امروز آمریکایی ها از سرمایه گذاری های سودآورحتی توانایی باز کردن حساب های بانکی خارجی فقط برای داشتن گذرنامه ایالات متحده محروم هستند.اکثر مردم تنها یک شهروندی و یک پاسپورت دارند،و آنها را به کنترل سرمایه یا محدودیت حرکت آنها محدود می کنند.

گذرنامه دوم

با گرفتن گذرنامه دوم

می توانید اطمینان خاطر داشته باشید که همیشه جای دیگری برای سفر کردن دارید. گذرنامه دوم در هنگام نوسانات اقتصادی یا سیاسی به شما اجازه می دهد که تصمیم بگیرید در کجا زندگی کنید.

” اقامت اروپا  و سفر و تجارت در سایر کشورهای اروپا”

تصور کنید:

به دلیل تصمیماتی توسط دولت و غیر دولتی ، پول کشور شما بی ارزش شود. تورم شایع شود. حوادث غیر منتظره ای پیش می آید و وضعیت کمی نا مساعد می شود به زودی، قانونی دیگر اعلام می شود و دولت رونق گذشته را ندارد.اگر کشور شما در دوره ای دیگر باشد،ممکن است نتوانید سفر کنید. چه کسی به شما اجازه اقامت در کشورش را می دهد؟

با گذرنامه دوم، گزینه های بیشتری برای انتخاب خواهید داشت.در حالی که برخی ممکن است به این نکته اشاره کنند داشتن بیش از یک گذرنامه، پاسپورت دوم به شما اجازه می دهد تا در “مناقصه دولتی” – که دولت را در برابر یکدیگر رقابت می کنند، بروید.یکی از بزرگترین نمونه هایی نام برده در آلمان نازی زمانی بودکه یهودیان گذرنامه خود را با J بزرگ نشان دادندتا آنها را به راحتی قابل شناسایی توسط مقامات کنند . برخی از یهودیان توانستند گذرنامه های دوم را از طریق ارتباطات دریایی دریافت کنند،

”  شهروندان کشورهای بهار عربی “

بیشتر شهروندان کشورهای بهار عربی تلاش کرده اند تا از هرج و مرج در اطراف خود دور شوند اما به دلیل این که از وطن خود خارج می شوند از بسیاری از پناهگاه های امن دور می شوند. وقتی همه چیز وطن به سمت درگرگونی میرود،بسیاری از کشورهای دیگر نمی خواهند به شما کمک کنند.

اقامت اروپا اقامت اروپا اقامت اروپا

منبع : https://bahargate.eu