اقامت اروپا شناخت جزایر زیبا در گرنادا

شهروندی گرانادا توسط برنامه سرمایه گذاری برای افراد و خانواده ها

GRENADA CITIZENSHIP BY INVESTMENT شهروند گرنادا با سرمایه گذاری اقامت اروپا  و اقامت گرانادا   بررسی اجمالی شهروندی گرانادا توسط برنامه سرمایه گذاری به افراد و خانواده ها به آنها  اجازه می دهد شهروندی ، اقامت گرانادا یا اقامت دائم خود را بگیرند. متقاضیان باید از طریق نمایندگی های مجاز درخواست خود را اعلام کنندو از […]